Ökad innovation för ett bättre samhälle

Nya modeller för samhällsutveckling

Vår mission

ModigMinoz bidrar till ökad innovation för ett bättre samhälle genom att stödja förändringsledare utifrån djup kunskap, stort engagemang samt system- och användarperspektiv.

Vi vänder oss till förändringsledare med starkt engagemang för ökad innovationskraft till nytta för näringsliv, medborgare och för en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar i nära partnerskap med våra uppdragsgivare och uppdrag utformas i nära dialog för att maximera nyttan av våra insatser.

Hur gör vi?

Processtöd

Vi hjälper dig att forma strategiska partnerskap med gemensamma åtaganden för ökad effekt av din verksamhet.
Läs mer om våra tjänster

Facilitering och moderering

Vi hjälper dig att få hög kvalitet i genomförande och ökad effekt av konferenser och interna eller externa möten.
Kontakta oss!

Strategiska nätverk

Vi hjälper dig att hitta nya kontakter som ger din process ny energi och relevant kompetens.
Mer om våra tjänster här

Expertkompetens

Vi delar med oss av vår mångåriga expertis genom att bl a medverka i paneler, som skribenter, i styrelseuppdrag eller genom strategisk rådgivning.

Workshops och föreläsningar

Vi hjälper dig, din organisation och dina nätverk att få ny kunskap och bryta med invanda perspektiv.
Mer om nya perspektiv

Bloggen Innovation och samhälle

Utblickar, krönikor och reflektioner inom ämnen som ex social innovation, kollaborativ ekonomi, innovationsledning och designpolicy.
Ta mig till bloggen!

Senaste från Bloggen


Föreläsningar och workshops

Vi håller inspirationsföreläsningar och faciliterar workshops med utgångspunkt från våra expertkunskaper. Formatet kan variera exempelvis vad gäller tid och antal deltagare. Vi eftersträvar en hög involvering av deltagare för att skapa engagemang och ökad insikt.

  • Innovation i offentlig verksamhet – bortom vinster i välfärden
  • Innovationsupphandling – vad, varför, hur?
  • Att samskapa framtiden – perspektiv på strategi och förändringsledning
  • Kollaborativ ekonomi – hype eller revolution?
  • Affärsnytta + samhällsnytta = sant! Om social innovation och samhällsentreprenörskap.
  • Forskningspolitikens vem, vad, hur mycket – om den forskningspolitiska utvecklingen i Sverige och dess utmaningar inför framtiden.

Kontakta oss för ett samtal om hur vi på bästa sätt kan utforma ett upplägg som passar just er.

Mer om workshops

8
koppar kaffe
208
uppdrag
360
helhetsperspektiv
2
partners in crime
20
Välkommen in!
2569
skrivna sidor