Då var det full fart igen på kontoret hos oss på ModigMinoz igen efter en skön sommarledighet. Efter en vilsam sommar passar vi på att göra en summering från vår Almedalsvecka i Visby i början av juli. Hela veckan präglades av kollaborativ ekonomi / delningsekonomi. Vi kan konstatera att antalet aktiviteter under veckan som berörde ämnet ökat väsentligt från 2015 till 2016. I en sammanställning vi gjorde fann vi närmare fyrtio seminarier och liknande som i år berörde  området.

Expertmedverkan om delningsekonomi från många perspektiv

Vi har båda arbetat med delningsekonomi under ganska lång tid, och byggt upp en gedigen expertkompetens inom området. Inte minst genom att Åsa tog fram skriften ABC i kollaborativ ekonomi (publicerad under Almedalen 2015) på uppdrag och i samarbete med Mötesplats social innovation vid Malmö högskola. Åsa deltog som expert i en rad panelsamtal i årets Almedalsveckan på detta tema utifrån olika perspektiv:

Måndag 4 juli
Delningsrevolutionen och morgondagens avfallssystem, Malmö stad
Seminariet tog utgångspunkt i en innovationstävling om framtidens avfallssystem och pris utdelades på plats till vinnarna med tävlingsbidraget Tur&Retur från stadsutvecklingsavdelningen på Tyréns. I panelen medverkade bl a Maria Wetterstrand. Här kan du se en film från seminariet.

Onsdag 6 juli
Städernas roll i delandeekonomin, Göteborgs stad
En av seminariets huvudfrågor var: Vilken roll kan en stad ta i att möta de möjligheter och utmaningar som delningsekonomin för med sig? Detta är ett tema som ligger oss på ModigMinoz varmt om hjärtat då vi ser att städer i växande grad kan vara pådrivande i framväxten av delningsekonomin som ett verktyg för ökad hållbarhet. Internationellt växer intresset kring ”Sharing Cities” (se exv om Seoul och Amsterdam och denna bok) och i Sverige ligger Göteborg och Malmö i framkant i utvecklingen.

Torsdag 7 juli
Digitaliserat delande – för miljöns skull?, KTH CESC och Naturskyddsföreningen
Framtidens resurser måste nyttjas mer effektivt. Detta seminarium tog avstamp i hur digitaliseringen kan bidra till mer resurseffektiva lösningar inom exempelvis transporter, lokaler och mat. I panelen deltog bl a Maja Fjaestad, ledare för Socialdemokraternas grupp för digital politikutveckling, Rikard Linde, programchef digitala samhället, Fores och Staffan Winter, Naturskyddsföreningen.

Sharing economy: a boost for growth – or a challenge for regulation?, EU-kommissionen
I seminariets panel fanns kommissionären Elżbieta Bieńkowska (med ansvar för portföljen Inre marknaden, Näringsliv, Entreprenörskap och SMF), handelsminister Ann Linde, EU-korrespondenten Ryan Heath baserad i Bryssel, Ubers Sverige-VD Alok Alström. En viktig utgångspunkt var meddelandet från början av juni där lade EU-kommissionen lade fram om en europeisk agenda för delningsekonomin. Läs mer om denna i Saras inlägg. Under seminariet twittrades flitigt, och Sara gjorde en läsvärd sammanfattning i Storify som du kan hitta här.

Fredag 8 juli
Hur kan delningstjänster få unga och nyanlända i arbete?, Yepstr, Buddler
Detta seminarium arrangerades av startup-företagen Yepstr och Buddler i samarbete med New Republic. Båda företagen är plattformar som menar att de kan vara insteg för exv unga och nyanlända på arbetsmarknaden. Vid seminariet medverkade bl a Maria Ferm, politisk talesperson för migration och lika rätt, Miljöpartiet, och Niklas Wykman, riksdagsledamot, Moderaterna.

Andra upplagan av #AlmeDela

För andra året drev vi initiativet #AlmeDela i Almedalen med fokus på  hur vi kan samskapa hållbara städer med digitala och kollaborativa lösningar. Vi genomförde i år #AlmeDela tillsammans med EIT Digital som är en europeisk organisation för digital innovation och entreprenöriell utbildning med en av sina internationella noder i Stockholm.

Syftet med #AlmeDela är att skapa en mötesplats i Almedalen för att utforska hur digitalisering skapar förutsättningar för kollaborativ ekonomi och delaktighet. Vi vill stimulera lärande och diskussion genom görande under hela veckan i Visby. Därför genomförde vi ett evenemang, men uppmanade också människor på plats under Almedalsveckan, framför allt i sociala medier med #AlmeDela, att prova på / använda delande och digital delaktighet i praktiken. Att exempelvis dela på resurser där och då utifrån de behov och intressen man har under veckan i Visby. Därför samarbetade vi med ett antal aktörer och plattformar som gör det möjligt rent praktiskt samt med rådgivare, experter och forskare som kan förklara, demonstrera, vägleda och inspirera.

På onsdagen genomförde vi evenemanget på Fenomenalen i Visby där deltagarna kunde utforska sex olika stationer:

1. Digital demokrati
Konrad Tollmar, KTH
Hillar Loor, Imcode

Med plattformar för e-deltagande, Demokratiportalen

2. Sharing Cities – Hållbara, kollaborativa städer och platser
Tove Lund, projektledare Göteborgs stad
Emma Öhrwall, föreningen Kollaborativ ekonomi Göteborg
Christine Olofsson, enhetschef miljöförvaltningen, Malmö stad

Om arbetet i Malmö och Göteborg med kollaborativ ekonomi

3. Utforska och prova på kollaborativa plattformar och tjänster
Freelway, Tobias Forngren
off2off, Fredrik Östlin (läs intervju mer Fredrik här)
Justarrived, Andreas König (läs intervju med Andreas här)
Workaround, Jens Østgaard (läs intervju med Jens kollega Rikard Hegelund här)
Taskrunner, Robin Szekely
Refugees-welcome.se, Fredric Landqvist (läs intervju mer Fredric här)

4. Making and prototyping – lära och skapa tillsammans på nya sätt
Mark Smith, KTH / Kista Mentorspace
Petra Dalunde, Urban ICT arena/Kista science city
Nora Tejeda, Inicio / Kista Mentorspace
Åke Lindström, Kista science city

Med bl a Not boring 5G bike – Hur kan en uppkopplad cykel användas i en hållbar stad?

5. Kollaborativ stadsutveckling och arkitektur
Åsa Kallstenius och Sanna Hederus, KOD Arkitekter
Edvin Bylander, Fojab Labs

Med spel utifrån 500k – nytt liv i villastaden och processer för en kollaborativ arkitektur

6. Fråga experterna om kollaborativ ekonomi och digitalisering
Rikard Linde, Fores – Digitalisering och delningsekonomi (läs intervju mer Rikard här)
Jacob Dexe, SICS Swedish ICT – Säkerhet, integritet & demokrati (läs intervju mer Jacob här)
Rebecca Filis, Skatteverket – Säkerhet, integritet, och demokrati (läs intervju mer Rebecca här)
Cecilia Katzeff, KTH CESC – Digitalisering och hållbara livsstilar (läs intervju mer Cecilia här)
Åsa Minoz, ModigMinoz – Kollaborativ ekonomi

Med som spanare under evenemanget fanns också Maria Eriksson som driver projektet 366 days of sharing där hon praktiserar delande under ett helt år. Du kan läsa en intervju med Maria här. Maria lanserade också under Almedalsveckan en podd om delningsekonomin.

Facebook-sidan för #AlmeDela finns ett antal inlägg att botanisera i. Bland annat finns ett antal intervjuer med deltagare som Christer Berg, ordförande i Dataföreningen; Roope Mokka, grundare av Demos Helsinki och Anne Mousa Ståhl, bredbandsansvarig på Region Gotland. Där finns också denna film som summerar avslutningen av evenemanget med en kort rapportering från vad som hände vid respektive station.

Värdefullt nätverkande och lärande samtal

Utöver vår medverkan i expertpaneler och genomförandet av #AlmeDela deltog vi på ett otal seminarier och ägnade oss åt intensivt nätverkande och kunskapsinhämtande. Sara skrev bland annat ett inlägg från ett seminarium om landsbygdsutveckling i Ljusdals kommun och hur nytt liv gror i gamla avfolkningsbygder.

Åsa hade också rollen som moderator i ett par spännande seminarier. Det ena handlade om Gamification som en ny tillväxtgren inom upplevelseindustrin och arrangerades av Region Dalarna. I fokus stod tillväxt och utvecklingsmöjligheter i gränslandet mellan spel och besök. Där medverkade bl a företrädare för dataspelsbranchen och besöksnäringen, däribland Maud Olofsson som är ordförande i Visita. Entusiasmen inför framtida möjligheter var påtaglig. Det andra arrangerades i Arkitekturträdgården av Föreningen för byggemenskaper. Fokus var då på byggemenskaper* som en väg till ökad mångfald i stadsutvecklingen. I seminariet medverkande bl a Caroline Szyber (KD) som är riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet. Här kan du se en film från seminariet.

Som vanligt var vi efter en intensiv vecka uppfyllda av många intressanta möten och lärande samtal med gamla och nya bekantskaper.

Vi ser fram emot Almedalsveckan 2017!

 

* En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad.

Leave a Reply