Borgmästare Anne Hidalgo vill ställa om till ett bilfritt Paris

Paris kryllar av bilar. Varje gång jag har bott eller varit på besök i staden är ett bestående intryck att det är fullt med bilar överallt. Och så kör man ganska fort och agressivt. Men detta håller på att förändras i rask takt.

Paris borgmästare Anne Hidalgo har stora ambitioner att ställa om staden till i princip bilfritt. Detta är ett led i att komma åt luftföroreningar, som varje år dödar 48 000 fransmän, och göra staden klimatneutral till 2050. Hidalgo valdes till ordförande för C40 (C40 Cities Climate Leadership Group) 2016. Hon har också lanserat initiativet Women4Climate inom C40 som syftar till att lyfta fram kvinnor som klimatledare och att undersöka hur kvinnor oproportionerligt påverkas av klimatförändringen, och bekrafta unga ledare att ”föra kampen framåt.” I mars stod Hidalgo värd för en konferens för initiativet i New York, för samarbete mellan städer för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

I en färsk rapport (från mars 2017) har Paris staden gett i uppdrag till externa experter att ta fram om vad som krävs för att ställa om till ett klimatneutralt Paris 2050.

För att uppnå målen, föreslår studien att minska utsläppen med 75% inom transportsektorn, 85% för personlig mobilitet, 75% för byggnader och en massiv ökning av solenergi i staden. Detta kräver 6 miljoner kvadratmeter soltak, renovering av 75% av bostadsbeståndet, 150 hektar av urban odling, avfallsminskning om 50% per capita, en massiv övergång till elbilar, 5 gånger mer godstransporter via Seine, omvandling av ringleden ”le périphérique” till en urban boulevard och 52 helger per år utan bil.

 

Det här är det 27e inlägget i vår #blogg100 2017

 

 

Image copyright by Moyan Brenn

Leave a Reply