Cooperative Technologists – ett kooperativ som förnyar

Det var många intressanta inslag på konferensen Open 2017 i London med fokus på  den framväxande rörelsen kring s k plattformskooperativ jag deltog på i februari. Läs gärna ett tidigare blogginlägg på detta tema. Ett av inslagen på konferensen var lanseringen av ett kooperativ av 22 stycken kooperativ av brittiska tech-orienterade bolag med namnet Cooperative Technologists. Sammanlagt har de över 140 anställda, omsätter gemensamt 5,2 miljoner brittiska pund och har över 200 olika kunder. Det man säger sig vilja åstadkomma är:

Building a tech industry that’s better for its workers and customers through co-operation, democracy and worker ownership.

Bland de 22 kooperativa företagen som ingår i detta samlande initiativ finns exv Outlandish som kanske kan beskrivas som ett digitalt utvecklingsföretag, med bl a BBC som kunder. Ett annat av de ingående kooperativen är Fairmondo som vill utmana eBay, men med ett starkt rättvise- och hållbarhetsperspektiv.

Det här ser jag som ett av många teckan på en pågående förnyelse inom den kooperativa rörelsen som också innefattar en starkt ökande skara digitalt orienterade företag som gör en massa olika saker. Se en kort film om Cooperative Technologists här:

 

 

Det här är Cooperative Technologists manifest:

 

”We believe in a fairer world in which wealth and resources are distributed to the people who need them rather than those best able to take them.

As Co-operative Technologists we aim to ensure that technology plays its part in creating a fairer world.

Our individual worker co-operatives have shown that workers who collectively own their companies and control their destinies make better workplaces, better suppliers and better digital products.

We call upon tech workers who share our vision to join us.

We call upon consumers of digital products – including trades unions, charities, governments and private companies – to reject the false assumption that only multinational conglomerates or private equity-funded startups can be great tech companies. Technology is the lifeblood of all our futures, not just a gravy train for the fortunate few.

We hereby give notice to technology companies that do not treat their employees fairly, do not give their workers control of their businesses and do not seek to create a fairer world that your days are numbered. We are more creative, more committed and more resilient. Join us.”

 


FAKTA OM KOOPERATIV

Läs mer om kooperativ exv på Wikipedia.

De sju kooperativa principerna (läs mer om dessa på webbplatsen för International Co-operative Alliance)

 1. Medlemskap
  I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, etnicitet eller religion.
 1. Demokrati
  Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.
 1. Ekonomiskt deltagande
  Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.
 1. Självständighet
  Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.
 1. Utbildning
  Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.
 1. Samarbete
  Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.
 1. Samhällshänsyn
  Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till det omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

 

 

Det här är det 28e inlägget i vår #blogg100 2017

Leave a Reply