Debattartikel i Dagens Samhälle – fyra steg för effektivt användande av ytor

Idag publicerades en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle där jag är en av medförfattarna tillsammans med följande personer:

Artikeln anknyter till diskussionen om delningekonomi, digitalisering och hur vi nyttjar vår byggda miljö.

Hela debattartikeln kan du läsa på denna länk.

 

I artikeln föreslår vi en fyrstegsprincip för byggande och mer effektivt användande av ytor:

1 Minska ytbehovet.

2 Effektivisera/Intensifiera ytanvändningen.

3 Bygg om. Ombyggnad kan vara ett sätt att skapa mer användbar yta.

4 Bygg nytt.

Vi uppmanar  beslutsfattare inom stat, kommuner, bygg- och fastighetsbolag att begrunda denna fyrstegsprincip, särskilt med tanke på de nya förutsättningar som digitaliseringen för med sig. Det kan ge lägre resursanvändning, bättre lokaler, större flexibilitet och bättre mötesplatser.

 

Som en del i Saras och mitt arbete som experter och entreprenörer inom innovation och delningsekonomi är vi involverade i ett flertal initiativ och processer som är högaktuella i relation till temat för debattartikeln. Bland dessa finns:

Ett tak två generationer, en boendeslösning där studenter bor hos seniorer

Refugees Welcome Housing Sweden, en boendeslösning där nyanlända bor hos människor etablerade i Sverige

500k, ett innovationsprojekt för att skapa hem för fler i våra villastäder

Elastiska hem, ett innovationsprojekt för boende som kan anpassas till skiftande behov

Mo-Bo, ett innovationsprojekt för att integrera mobilitetslösningar i boendet

 

 

Leave a Reply