Utredning presenterad – Delningsekonomi på användarnas villkor

Denna måndag den 3 april var en spännande dag för alla oss som intresserar oss för delningsekonomi. Då presenterades nämligen slutbetänkandet från utredningen om användar- och konsumentperspektiv på delningsekonomin:
SOU 2017:26 Delningsekonomi på användarnas villkor.

KTH-forskaren Karin Bradley har på regeringens uppdrag varit utredare. Hon är forskare inom stadsplanering och hållbarhet och överlämnade idag utredningen år konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund. Utredningen har arbetat sedan i februari 2016 och betänkandet omfattar en lunta på 343 sidor inklusive bilagor. Här kan du se pressträffen där Karin Bradley presenterar utredningens slutsatser och förslag.

Utredningens uppdrag har varit att:

  • göra en beskrivande kartläggning av olika modeller som möjliggör eller underlättar transaktioner där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar ut eller ger bort materiella eller finansiella tillgångar, samäger eller samnyttjar sådana tillgångar eller erbjuder tjänster,
  • analysera olika användares roller och rättsliga ställning vid sådana transaktioner,
  • resonera kring om befintlig lagstiftning är ändamålsenlig eller om det finns eventuella behov av författningsändringar, såväl nationellt som inom EU, framför allt i fråga om förmögenhetsrätt, konsumenträttsliga delar av marknadsrätten, produktsäkerhet, tillsyn och tvistlösning samt att
  • bedöma om det finns behov av andra åtgärder för att främja en positiv utveckling, exempelvis när det gäller information eller samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Utredningen definierar delningsekonomi som

Den del av ekonomin där privatpersoner ger varandra tillgång till underutnyttjade resurser, egendom såväl som tjänster, mot eller utan betalning. Detta kan ske med hjälp av digitala plattformar eller via analoga fora. Gemensamt är dock att resurserna ska kunna delas med användare bortom den egna bekantskapskretsen.

Utredningens fokus har varit på webbaserade delningsplattformar. Bland annat har utredningen låtit Novus genomföra en undersökning som visar att 10% av Sveriges befolkning har nyttjat delningsekonomin och de har i regel bara gjort det någon enstaka gång. Mest använt är Facebook (exv i grupper för delning inom kvarteret) och Airbnb och mest vanligt är att det handlar om korttidsboende och samåkning. 80 procent av användarna säger att de har övervägande positiva erfarenheter.

Utredningen konstaterar att för att fler ska välja att nyttja delningsekonomin behövs trygghetsskapande åtgärder och funktioner för att nå till en bredare krets än de s k ”early adopters”.

De två huvudförslagen från utredningen är att:

  • Konsumentverket föreslås få ett utökat uppdrag att ge oberoende information och vägledning om delningsekonomin, inte minst via tjänsterna Hallå konsument och Konsument Europa
  • Konsumentverket föreslås få i uppdrag att i samarbete med berörda myndigheter (framför allt Konkurrensverket) och andra organisationer att följa utvecklingen av delningsekonomin i Sverige under tre år för att sedan rapportera till regeringen.

Karin Bradley menar att det även krävs åtgärder från branschen. Bland annat efterfrågar hon bildandet av en branschorganisation för delningsekonomin för att ta fram kvalitetsmärkning, branschstandarder vad gäller betygssystem, information till användare och om regler, skattskyldighet osv.

Utredningen pekar även på behov av innovationsstöd, exempelvis i form av program från Tillväxtverket eller innovationsmyndigheten Vinnova.

Vi på ModigMinoz har bistått utredningen som experter med underlag om den internationella policyutvecklingen inom delningsekonomi. Vårt underlag har framför allt använts i avsnitt som rör utvecklingen i omvärlden.

 

Här länkar vi till några av de artiklar och mediainslag som kommit med anledning av att utredningen presenterats:

Göteborgsposten
Mer info ska få flera att dela grejor

DIgital
Ny utredning: Så ska delningsekonomin organiseras
(M) sågar föslag om delningsekonomin: ”Tandlös utredning”

Dagens Nyheter
Mer info ska få fler att dela grejer

Breakit
Stor utredning av delningsekonomin i Sverige – här är konkreta förslagen

Dagens Arena
Per Bolund: Många möjligheter med delningsekonomi

Realtid
Staten ska informera allmänheten om delningsekonomi

Sveriges Radio
Utredning: Behövs inga nya lagar för delningsekonomin

Effekt magasin
Bolund om delningsekonomin: ”Det kommer hända väldigt mycket på väldigt kort tid”

 

Det här är det tjugotredje blogginlägget i vår #blogg100 2017

 

Leave a Reply