Designtänkande på schemat?

Nyligen presenterade regeringen förändringar i skolans läroplan som innebär att programmering införs på schemat, som moment i matte och teknik. Jag har förslag på ännu en förändring som behövs för att våra barn och ungdomar ska vara rustade för ett samhälle i allt snabbare förändring och med hög grad av komplexitet. Och dessutom ett samhälle som i än högre grad än idag tar utgångspunkt i hur människor fungerar och upplever sina situationer och behov, och som tar tillvara människors drivkraft att bidra till förändring i riktning mot ett nytt, önskat läge.

Vad sägs om att ge eleverna möjlighet att träna sig i designtänkande? Att träna sig i förmågan att leda en utforskande process för att förstå ett förändringsbehov tillsammans med intressenter med olika infallsvinklar och ”stakes”? Att inse kraften i att visualisera komplexa samband – inte bara beskriva i text. Att lära sig att praktiskt testa och prototypa sig genom utvecklingen av en idé till färdig lösning i en process där det inte finns rätt eller fel – bara funkar mindre bra, funkar bra och skulle kunna funka så mycket bättre om vi gör så här i stället. En sant lärande process.

I april kommer två av mina egna ungdomar förhoppningsvis att prova på att arbeta designbaserat. I en workshop i Dataföreningens regi kommer de att ta sig an utmaningen med desinformation och alternativa fakta. Gillar initiativet och hopppas på fler tillfällen på fler ställen i landet!

Det här är det tjugoandra blogginlägget i vår #blogg100 2017 (ja, vi har tappat lite tempo. Men ger inte upp för det!) 

Leave a Reply