En förnyad formel för förnyelsearbete

Åsa skrev häromdagen om att vi har problem med problem, och om vikten att vi sätter ökat fokus på vad det är vi vill ha istället för det vi inte vill ha.

I sin licentiatsavhandling vid Chalmers från 2016 tar Johanna Pregmark fasta på dessa tankar när hon föreslår en förnyad formel för förändringsarbete i existerande organisationer.

To succeed with renewal, organizations need to be changed in its core and as a system. A renewal process, where the future is unknown and the next organizational configuration needs to be created, demands new ideas, new thinking and new behavior. To create an environment that supports that, new ways of working and organizing  as well as new capabilities needs to be created.

Pregmark utgår från en formel för förändringsarbete som använts av många forskare och experter inom området, och som implicerar att ett framgångsrikt förändringsarbete kan uppstå när

Visionen x Processen x Missnöje med rådande tillstånd > Kostnaden för förändringen.

Hon menar att den traditionella tolkningen av dessa faktorer inte förmår hantera situationer där genuin osäkerhet om framtiden och vägen dit råder – som i exemplet med mediabranschens omställning till nya affärsmodeller i en digital tidsålder. För att bättre svara mot de utmaningar som organisatorisk förnyelse medför, föreslår hon därför en reviderad formel, där framgångsrikt förändringsarbete är lika med

Syfte och mening (Purpose) x Framsteg (Progress) x Önskat läge (Desire) x Förändringsförmåga (Renewal Capabilites)

Syfte och mening istället för Vision, därför att en tydlig bild av framtiden inte låter sig göras i en situation med genuin osäkerhet. Däremot kan ett delat övergripande syfte och mening för en organisation ge stor kraft framåt i önskad riktning.

Framsteg istället för Process, därför att vi behöver veta vad vi ska göra i nästa steg och uppleva att vi är på rätt väg, även om det i osäkerhet inte går att detaljplanera hela förändringsresan från start till mål.

Önskat läge istället för Missnöje med rådande tillstånd, därför att

in a renewal setting, where organizational capabilities such as creativity, and learning is needed, understanding of the urgency throughout the organization should be conveyed in a manner that elicit hope and future rewards rather than a threat [jmf begreppet Sense of urgency, min kommentar]. To organize a safe space in which people perceive that they cannot fail will free up the solution space and turn pressure into energy instead of friction and fear.

Förändringsförmåga, i form av kreativitet, lärande och mottaglighet för förändringar, underbygger och underlättar tillit, trygghet och positiva känslor. När dessa faktorer ökar, minskar kostnaden för förändring, som därför kan ses som beroende av förändringsförmågan. Pregmark sätter därför fokus på denna förmåga istället för kostnaderna för förändringen.

Jag vill tacka Hans Björkman, som fäste min uppmärksamhet på avhandlingen. Hans har också skrivit ett blogginlägg om avhandlingen – läs här!

Det här är det artonde blogginlägget i vår #blogg100 2017

 

Leave a Reply