Åsa i tv-soffan i Gomorron Sverige om skatter och delningsekonomi

Framväxandet av delningsekonomi / kollaborativ ekonomi ställer nya krav på våra samhällssystem och regleringar. Det gäller inte minst på skatteområdet. Idag när det är sista dagen att lämna sin inkomstdeklaration till Skatteverket blir det kanske mer tydligt då många privatpersoner kliar sig i huvudet kring hur de göra rätt för sig när det gäller olika former av delningstjänster.

Imorse medverkade Åsa i Sveriges televisions morgonsoffa på temat delningsekonomi tillsammans med Rebecca Filis från Skatteverket. Skatteverket är en av många myndigheter som fått regeringsuppdrag på detta område. Samtidigt är en rad offentliga utredningar igång. Exempelvis utreder Karin Bradley, forskare inom på KTH inom samhällsplanering och miljö, delningsekonomi utifrån ett konsument- och användarperspektiv. Forskarkollegan från KTH, Amy Rader Olsson utreder hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Skatteverket gör i sitt regeringsuppdrag en kartläggning och analys av delningsekonomins påverkan på skattesystemet. I mitten av mars lämnade myndigheten en första delrapport till regeringen och nästa rapportering kommer i oktober i år.

Skatteverket säger bland annat att:

”De flesta transaktioner inom delningsekonomin kräver att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen. Det kan leda till att Skatteverket inte får all nödvändig information för att kunna fastställa att rätt skatt betalas.”

Se inslaget från Gomorron Sverige i SVT här. Det börjar 22 min 15 sek in i programmet.

 

Nyfiken på mer?

Läs skriften ABC i kollaborativ ekonomi som Åsa skrivit på uppdrag och i samarbete med Mötesplats social innovation vid Malmö högskola.  Vill du hellre ha den i tryckt version? Ta kontakt med Åsa på asa@modigminoz.se

 

 

Leave a Reply