Hack for Sweden – att lösa samhällsutmaningar med öppna data

11-12 mars gick årets Hack for Sweden av stapeln. Ett stort antal studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och entreprenörer samlades för att ta sig an uppgiften att lösa en samhällsutmaning med hjälp av de öppna data som finns inom det 30-tal myndigheter som arrangerar eller är partners till tävlingen.

Fokus för årets tävling var samhällsbyggnad, miljöinformation samt turism och friluftsliv. Dessutom fanns det en öppen kategori.

Årets pristagare är (listan är hämtad från Hack for Swedens hemsida)

Hack for Sweden Award

Tilldelades laget Kornknut med bidraget Project Skog. Motiveringen lyder: Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land.

Bästa Visualisering

Tilldelades laget Ingen Gör med bidraget Open data in VR. Motiveringen lyder: I en tid där det fysiska och digitala går samman, kommer insikter inom virtuell verklighet att behövas för att förstå den komplexa verkligheten.

Bästa Nytta för Allmänheten

Tilldelades laget Sverige är stort med bidraget Ditt nya hem. Motiveringen lyder: Sverige spelar en viktig roll i dagens utmaningar när det gäller internationell oro. Att matcha jobb, bostäder och tillgång till lektioner i svenska språket är viktiga aspekter för nyanlända. Genom att kombinera offentliga data i en lättanvänd flerspråkig lösning, är Ditt Nya Hem ett exempel på hur man kan göra en svår uppgift mycket lättare.

Juryns pris

Tilldelades laget Kompetens och jämlikhet genom tillgång till kunskap med bidraget api.skolresurser.se. Motiveringen lyder: För att ha utforskat och dokumenterat hur svårt och otillgängligt det är att komma åt myndigheters öppna data.  Samt tagit fram en lösning för att underlätta för framtida hackers och kreatörer att ta fram innovationer.

Bästa Unga Hackare

Tilldelades laget Hello World! Team 1 med bidraget Histor.io eller ”Vad i hela världen” or ”What on earth?!” med motiveringen: Framtiden möter historia när de bästa unga hackarna lyckas ansluta historiska sevärdheter och andra intressanta geografiska data på ett lekfullt sätt med gamification och undersökande erfarenheter. Detta lag är ett föredöme vad gäller att djärvt se offentliga myndighetsdata på nya sätt och snabbt omvandla idéer till en engagerande verklighet.

Deltagarnas pris

Tilldelades laget IT-Gymnasiet Kristianstad med bidraget Swift Speed Statistics. Detta pris har ingen annan motivering än att bidraget och laget gjorde ett enastående intryck på de närvarande.

Det här är det fjortonde blogginlägget i vår #blogg100 2017. 

 

Leave a Reply