H&M banar väg mot hållbarhet som mainstream

I tisdags dök det upp en post i mitt Facebookflöde som jag studsade till på.

Att H&M sätter målet att bli klimatpositiva innebär att de avser att arbeta för att minska utsläpp av växthusgaser mer än vad deras värdekedja avger (d v s hela kedjan för produktion och användning av företagets produkter, från odling av råvara, design, produktion, distribution och handel till kundens användning till dess att plagget inte används mer). Här tar företaget stöd av Världsnaturfonden WWFs klimatprogram Climate Savers. Daniel Robertsson, ansvarig för företagssamarbeten hos Världsnaturfonden WWF säger i en kommentar:

Att bedriva klimatarbete är inte längre bara avgörande för miljön, det är också affärskritiskt. Företag blir alltmer medvetna om sin miljöpåverkan men också om vilka risker och konsekvenser ett svagt miljöarbete kan ha för affärerna. Det är därför bolag vågar ta kliv framåt och sätta djärva mål för sitt klimatarbete. H&Ms nya klimatmål sätter en helt ny standard för textilbranschen och förhoppningsvis får det fler företag att följa efter

Vägen till detta mål handlar om att öka energieffektivisering och användning av förnybar energi. Men också om att kompensera för utsläpp som produktionen fortfarande skapar genom att investera i och stötta lösningar som främjar planetens återhämtningsförmåga och som absorberar växthusgaser.

Att enbart använda återvunna och hållbart framställda material är ett av fyra prioriterade områden för att övergå från linjära affärs- och produktionsmodeller till cirkulära. Den övergripande visionen är att bryta sambandet mellan tillväxt och resursförbrukning.

Ett led i detta är H&M Foundations tävling Global Change Award, som här i veckan presenterade årets pristagare. I år fick tävlingen 2 883 bidrag in från 130 länder. Den utmaning som är i fokus för tävlingen är ökad cirkularitet genom cirkulära affärsmodeller, material respektive processer. Årets fem vinnande lösningar var

(De korta beskrivningarna är delvis hämtade från branschtidningen Habit)

Hållbarhetsanalytikern Per Grankvist kallar i en krönika till och med H&Ms beslut för ”tidpunkten för den ekonomiska revolutionen…”

I efterhand är det nog den 4:e april, dagen när en av världens största klädföretag deklarerade att deras nya strategi innebär att de ska vara en förebild inom den cirkulära ekonomin, som kommer anges som tidpunkten för den ekonomiska revolutionen, ett nytt sätt att tänka kring ekonomi som ligger till grund för H&M-gruppens nya strategi som i praktiken innebär ett helt nytt sätt att tillverka och konsumera mode. Det är en dag som sannolikt kommer beskrivas som avgörande för när nyliberala marknadsidéer ersattes av en ny ekonomisk ideologi: den cirkulära.

Vi på ModigMinoz skulle nog säga att det i och för sig är en revolution som pågått ett tag. Med denna företagsjätte i sina led får den dock definitivt stark förstärkning. Att affärsnytta och samhällsnytta inte skulle gå att kombinera blir allt mer en ståndpunkt som hör dåtiden till. H&Ms budskap denna vecka visar tydligt att allt fler företag inser att riktningen framåt snarare handlar om att långsiktig affärsnytta förutsätter samhällsnytta i kärnan av affären.

 

Det här är det 26e inlägget i vår #blogg100 2017

Leave a Reply