Processtöd

Vi hjälper dig att forma strategiska partnerskap med gemensamma åtaganden för ökad effekt av din verksamhet.

Facilitering och moderering

Vi hjälper dig att få hög kvalitet i genomförande och ökad effekt av konferenser och interna eller externa möten.

Strategiska nätverk

Vi hjälper dig att hitta nya kontakter som ger din process ny energi och relevant kompetens.

Expertkompetens

Vi hjälper dig med vår expertis genom att dela med oss av vår kunskap exempelvis i paneler, som skribenter, i styrelseuppdrag eller genom strategisk rådgivning.

Workshops och föreläsningar

Vi hjälper dig, din organisation och dina nätverk att få ny kunskap och bryta med invanda perspektiv.

Analys och utvärdering

Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag och lära av gjorda erfarenheter.


Föreläsningar

Vi håller inspirationsföreläsningar med utgångspunkt från våra expertkunskaper. Formatet kan variera exempelvis vad gäller tid och antal deltagare. Vi eftersträvar en hög involvering av deltagare för att skapa engagemang och ökad insikt.

  • Innovation i offentlig verksamhet – bortom vinster i välfärden
  • Innovationsupphandling – vad, varför, hur?
  • Att samskapa framtiden – perspektiv på strategi och förändringsledning
  • Kollaborativ ekonomi – hype eller revolution?
  • Affärsnytta + samhällsnytta = sant! Om social innovation och samhällsentreprenörskap. Kontakta oss för ett samtal om hur vi på bästa sätt kan utforma ett upplägg som passar just er.
  • Forskningspolitikens vem, vad, hur mycket – om den forskningspolitiska utvecklingen i Sverige och dess utmaningar inför framtiden.

Workshops

Vi faciliterar workshops som skapar insikt och handlingskraft utifrån ett styrkebaserat och uppskattande förhållningssätt. Innovation uppstår när olika perspektiv och kompetenser korsas, något som vi tar fasta på i våra workshopupplägg.

Kontakta oss för ett samtal om hur vi på bästa sätt kan utforma ett upplägg som passar just er.

Kontakta oss här

"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them"

− Albert Einstein

"Exploration is the engine that drives innovation. Innovation drives economic growth.
So let's all go exploring"

− Edith Widder

"Neither a lofty degree of intelligence, nor imagination, nor both together, go to the making of genius. Love, Love, Love. That is the soul of genius"

− Wolfgang Amadeus Mozart

"Be the change you want to see in the world"

− Mahatma Gandhi

"Onlyness is that thing that only one particular person can bring to a situation. It includes the skills, passions, and purpose of each human. Without this tenet of celebrating onlyness, people are simply cogs in a machine —dispensable and undervalued. "

− Nilofer Merchant