Kollaborativ ekonomi, inte en trend utan en revolution

Bloggpost publicerad på webbplatsen för Mötesplats social innovation 6 maj 2014

Jag besöker Ouishare Fest, en konferens om kollaborativ ekonomi, som just nu äger rum i Paris. I delandets anda delar jag med mig av allt du behöver veta från första dagen om du inte har möjlighet att delta på plats.

Det var en stjärnspäckad första dag på Ouisharefest 2014 med förgrundsfigurer inom delandets ekonomi eller kollaborativ ekonomi som exempelvis Rachel Botsman. Under konferensens tre dagar samlas cirka 1000 deltagare från hela världen för att fördjupa sig temat ”the age of communities”.

Läs gärna Mattias Jägerskogs inlägg om Ouishare Fest. Mattias håller ihop arbetet i Ouishare i Sverige, som en del i detta internationella nätverk med epicenter i Paris.

En del pekar på Frankrike och Paris som en internationell hubb vad gäller kollaborativ ekonomi. Under måndag till onsdag denna vecka är det onekligen sant. Deltagarna kommer från hela världen. Vi är ett gäng personer från Sverige och skandinavien på plats vilket visar på intresset för frågorna på vår hemmaplan. På plats finns bland annat Karin Bradley som forskar på KTH kring delandets ekonomi och nu håller på att göra en dokumentärfilm om detta. Jag hoppas återkomma till det under veckan.

Rachel Botsmans budskap var att området kollaborativ ekonomi är ännu är en baby med några få år på nacken, men under mycket stark utveckling och som växer starkt i betydelse. En viktig utmaning för området menar hon är att komma överens om termer och vägledande principer för att förstå varandra och utveckla området vidare. Idag finns en flora av begrepp och fenomenet är ännu svårfångat. Hon resonerar om detta i en artikel som du kan hitta här. Hon lyfte under konferensen fram fyra kännetecken för samhällsområden där som kommer att vara särskilt berörda:

  • Områden som involverar komplexa upplevelser (exempel: försäkring)
  • Områden där det finns stark brist på tillit mellan aktörer
  • Områden där det finns överflödiga mellanhänder (exempel: förlag)
  • Områden där tillgången för breda folklager är begränsad  (exempel: utbildning)

Hon menade vidare att området bank och finans har alla dessa kännetecken. Hon tydliggjorde att kollaborativ ekonomi inte är en trend, men en omvälvning i samhället som hon vill beteckna som en revolution. Ett avgörande skifte är omfördelning av makt från hierarkiska institutioner till sammanlänkade communities.

Under konferensen talade också Arun Sundarajan från New York University som forskar på hur delandets ekonomi förändrar ekonomin och samhället, särskilt i koppling till digitala plattformar som möjliggörare. Han lyfte bland annat fram att hur var vi gör i våra professionella roller och vad vi gör av personliga skäl börjar flyta samman. Dessutom menar han att digitala delningsplattformar i många fall börjar fylla roller som offentlig sektor spelat historiskt. Exempelvis pekade han på hantering av immateriella rättigheter inom ramen för musiktjänster som integreras i affärsmodellen, kvalitetskontroll av tjänster av andra konsumenter genom ratingsystem. En av de utmaningar som Arun Sundarajan ägnar sig åt är hur delandets ekonomi kan utvecklas på ett sätt som inte ökar klyftorna i samhället. Detta menar han är en nyckelfråga för framtiden. I forskningen utforskar han bland annat nya affärsmodeller inom detta område och avvägningar mellan ägande av de digitala plattformar som möjliggör delande av stora företag eller i kooperativa former

ouishareblog1

Under eftermiddagen fick ett antal entreprenörer inom området pitcha sina affärsidéer inför en tävling som avgörs på onsdag. De nominerade är en palett av olika områden med helt olika inriktning och logik och speglar på ett intressant sätt bredden av området, bland annat inom crowdfunding, makers och kollaborativ konsumtion. Mina egna favoriter är SofaConcert och Open Source Beehive.

Många aktiviteter pågår parallellt under dessa dagar med bl a en pop up maker space, och olika former av nätverksaktiviteter. Ser fram emot fortsättningen! Häng gärna med i vad som händer under konferensen på konferensens webbplats eller via twitter på #OSfest14.

 

Nyfiken på mer?

En sammanställning i Storify av den första dagen på Ouisharefest 2014

Tävlingsbidragen i Ouishare awards

Film dag 1

Leave a Reply