Lästips om innovationsledning

I en läsvärd artikel på InnovationManagement.se skriver Marta Dominguez, bl.a. adjungerad professor vid ICEX-CECO, om Peter Druckers bok Innovation and Entrepreneurship.

Jag tar med mig hennes två iakttagelser om de två utmaningar som gäller idag likaväl som då boken kom ut för 30 år sedan. För det första:

We are still looking at the tiny percentage of self-born-innovator-heroes as the change masters that matter. And while doing this, we have been neglecting a more relevant group of change masters: the other 99% of innovator-made-entrepreneurs that belong to the 99% of innovative companies.

Och för det andra:

The second major problem is that managers usually neglect the biggest source of successful innovation. Although R&D is the most known source of innovation, entrepreneurs out there do not need to bring about the change themselves. “The entrepreneur always searches for change, respond to it, and exploits it as an opportunity”, explains Drucker.

Dessa slutsatser ligger väl i linje med det fokus på (samhälls)utmaningar och medarbetar- respektive användardriven innovation som vi har i vår verksamhet.

Likaså understryker Dominguez Druckers betoning av det systematiska innovationsarbetet i företag och organisationer för att de ska kunna fånga upp förändringarna i omvärlden och med all den kompetens som finns i organisationen (idag allt oftare i dess utvidgade betydelse, med användare och andra intressenter som viktiga medskapare till innovation). Det tar jag med mig in i den workshop om innovationsledning som jag och kollegor ska hålla imorgon för några västsvenska kommuner inom projekten Idésluss Icare4Fyrbodal och Utveckling av Innovationsledningsprogram.

Det här är det tjugonde blogginlägget i vår #blogg100 2017

Leave a Reply