Mer och fler eller bättre och längre?

Dagens inlägg är en film från The Story of Stuff Project. Det är ett projekt som föddes för tio år sedan med en animerad film om hur alla prylar i våra liv tillverkas, används och slängs. Projektet har sedan växt till en rörelse som bygger på tanken att

Together, we can build a society based on better not more, sharing not selfishness, community not division.

Filmen nedan, The Story of Solutions, pekar på potentialen i, för att inte säga nödvändigheten för, att forma samhället i den riktningen som ligger i att anamma ett nytt paradigm för vad vi ser som målet för ekonomin. Från ”Mer och fler” till ”Bättre för samhället som helhet”.

Vilka tankar väcks hos dig när du ser filmen?

 

Det här är inlägg nr 12 i vår #blogg100 2017.

One Comment

Leave a Reply