Om oss

Vi initierar och driver projekt som visar på styrkan av samskapande och innovativt tänkande som motor för samhällsförändring. Vi står för öppna, lärande processer med ett starkt engagemang för att förbättra världen vi lever i.

Vårt erbjudande

Vi vänder oss till förändringsledare med starkt engagemang för ökad innovationskraft till nytta för näringsliv, medborgare och för en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar i nära partnerskap med våra uppdragsgivare och uppdrag utformas i nära dialog för att maximera nyttan av våra insatser.

I vårt dna

Processtöd

80%

Facilitering

65%

Strategiska nätverk

90%

Expertkompetens

90%

Workshops och föreläsningar

75%

"För oss är ModigMinoz en källa till senaste nytt inom innovation. De levererar knivskarp omvärldsbevakning, trendspaning och levererar spot on föreläsningar som både inspirerar och engagerar till förändring och utveckling"

− Louise Wallmander, projektkoordinator, Alexanderssoninstitutet

"ModigMinoz erbjuder ett nytt sätt att jobba som fungerar som bränsleinjektion i utvecklingsprocesser och ger liv i nya tankebanor."

− Patrik Sandgren, Bredbandsforum

"Sara och Åsa har ett stort kunnande och engagemang kring innovation, samhälle och politik.
De levererar alltid på högsta nivå."

− Lisa Renander, projektledare, IVA Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien

"Hej Sara! Jag är tacksam för din insats inom området forskningspolitik och forskningsfinansiering och imponerad av din förmåga att utveckla och presentera ett material om ett område där det saknades det underlag jag behövde."

− Per Svensson, Universitetslektor, Technology Management and Economics, Chalmers

"På kort tid och med knivvass skärpa och kompetens gav ModigMinoz sin kunskap till vårt projekt och det räckte hela vägen. Stort tack med förhoppning om fortsatt samarbete."

− Leif Johansson, Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet

"Åsa Minoz från ModigMinoz inspirerade oss, våra kunder och samarbetspartners med kunskap, reflektioner och idéer om sharing cities och delningsekonomi. Det gav seminariedagen bra kunskapshöjd om våra möjligheter att utveckla ett mer hållbart transportsystem."

− Björn Wendle, Marknadschef Trivector