Här i vårt omvärldspussel har vi samlat några godbitar från sådant som vi fastnat för på sistone och som vi vill dela med oss av till flera. Vi ser fram emot dina reaktioner. Tipsa oss gärna också om sånt du tycker att vi borde fånga upp.

VINNOVA satsar på social innovation för säkrare flyktvägar

Som ett svar på den pågående flyktingkrisen gör VINNOVA gör en ny satsning på social innovation med inriktning mot integration av nyanlända och säkrare vägar för människor på flykt. Utlysningen kommer att öppna för ansökningar i slutet av september.

Bredda synen på vems intresse företagen ska tillvarata

I en artikel i MIT Sloan Management Review skriver två forskare om trenden att bredda synen på vems intresse företagen ska tillvarata. ”(S)hareholder primacy is an ideology, not the law”, säger de bland annat. Bredare intressentmodeller diskuteras även i Sverige, bland annat av Sophie Nachemson-Ekwall på Handelshögskolan i Stockholm. Vi följer denna diskussion med intresse, eftersom vår fasta övertygelse är att långsiktig affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand.

Svenska Startupmanifestet

ModigMinoz är ett av nästan 150 företag och dryga 700 privatpersoner som stödjer det svenska startupmanifestet. Även om vi inte skriver under på precis varje punkt i manifestet, delar vi visionen om startups som en ny svensk folkrörelse. Vi tror att många fler har potential och kraft att att starta och växa nya företag, inte minst för att på det sättet utveckla nya lösningar för ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vår egen resa som företagare har varit bland det mest givande, lärande, utmanande och roliga vi gjort i våra liv – och vi vill gärna att fler tar chansen att skapa just den effekt som man vill se i samhället.

Om du delar du denna vision – varför inte stödja det svenska startupmanifestet du också?

Den nya upphandlingsmyndigheten

Den 1 september föddes Upphandlingsmyndigheten, som har till uppgift att ”utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar”. Begreppet ”den goda affären” var Upphandlingsutredningens förslag till mål för den offentliga upphandlingen, och avsåg bland annat att upphandlaren ””beaktar möjligheterna att ta tillvara nya och innovativa lösningar som möter verksamheternas behov”.

I mitten av oktober går myndighetens startkonferens av stapeln. Vi återkommer med intryck, i synnerhet från spåret som handlar om marknadsdialog i upphandlingar. Tillsammans med en grundlig insikt i underliggande behov är dialog med potentiella leverantörer ju en av de viktigaste byggstenarna för en framgångsrik innovationsupphandling!

Omprogrammera staden!

En bro är en bro är en bro – eller kan den också vara en mötesplats för konserter och filmvisningar? Och våra rondeller – de kan bli urbana insektsarter och Stockholm blir självförsörjande på protein! En återvändsstump eller ett tak kan bli en mer eller mindre temporär park och mötesplats för människor och biotop, med nya både sociala och miljömässiga värden.

Att ta tillvara redan befintlig stadsstruktur för att lägga till funktioner och mervärden är grundtanken i Reprogramming the city, ett globalt koncept som tagits fram av urbanstrategen Scott Burnham. Under sommaren 2015 hade Arkitektur- och Designcentrum en utställning och aktiviteter på temat. Satsningen avrundades med en konferens, där  idébärarna bakom några av koncepten berättade om sina tankar. Många inspirerande idéer, som alla har det gemensamt att de kommer ur att se på omgivningen med fantasi och kreativitet: ”What if…?” och ”What more…”. Utmaningen för att få till förändringen är – som i så mycken innovation – att samarbeta över organisatoriska gränser och avgränsningar vad gäller ändamål för ytor och installationer i stadsmiljön, inte minst för att lära av försök till ny- och mertänkande i liten skala innan man bestämmer sig för vad som är möjligt eller lämpligt.

OECD:s innovationsstrategi 2015

Vid finansministrarnas möte i OECD:s ministerråd i juni presenterades en uppdaterad version av OECD:s innovationsstrategi. Den första versionen presenterades 2010. Utgångspunkten i dokumentet är att innovation som samhällsfenomen blir alltmer komplext och behöver därför ses i ett bredare perspektiv än tidigare. Strategin beskriver att innovation

  • uppstår i många olika, ofta kompletterande, former
  • bygger på kunskap och insikter från många olika källor
  • involverar aktörer i hela samhället, ofta i lärande samarbeten
  • blir alltmer grundat på framväxten av den digitala ekonomin
  • blir alltmer globalt och
  • ska svara mot alltfler förväntningar och behov.

Stora delar av slutsatser och rekommendationer känns igen från OECD-tankar sedan många år. Vi uppfattar de främsta stegen framåt inom området som handlar om styrning och implementering av politik för innovation – ett perspektiv som vi också lyfte fram i vårt arbete på regeringskansliet med den nationella innovationsstrategin och i den forskningspolitiska propositionen 2012. OECD betonar även vikten av ett fritt internet och att man möter farhågor som är kopplade till hur avkastningen på investeringar i datadriven innovation fördelas. Här är OECDs rekommendationer i korthet:

1. Förstärka investeringarna i innovation och främja ett dynamiskt näringsliv
2. Investera i och forma ett effektivt system för att utveckla och sprida kunskap.
3. Ta tillvara fördelarna i den digitala ekonomin
4. Främja utveckling av talang och förmågor och optimera användningen av dem
5. Förbättra styrningen och implementeringen av politik för innovation

I kalendern

Den 15 – 16 september ser vi fram emot årets upplaga av organisationen SNITTS årliga konferens Innovation by Collaboration som äger rum . Temat för i år är ”Hur skapar vi mer nytta i samhället från kunskap och forskning?”. Sara medverkar i en panel om forsknings- och innovationspropositionen tillsammans med de båda statssekreterarna Oscar Stenström från Näringsdepartementet och Anders Lönn från Utbildningsdepartementet.

Den 16 september arrangerar DIK- akademikerfacket för kultur och kommunikation och Tankesmedjan Humtank en eftermiddag på temat Hur hanterar vi den komplexa framtiden – kan humaniora vara svaret? Det blir samtal om humaniora och samhällsvetenskapens betydelse för ledarskap, kommunikation och innovation. Huvudtalare är Annika Steiber och Åsa medverkar i en panel om social innovation.

Förresten

… tycker vi att det är intressant att närings- och innovationsminister Mikael Damberg den 7 september uttalat sig i Expressen om betydelsen av delningekonomin eller kollaborativ ekonomi. Han säger bl a ”– Nya affärsmodeller utmanar gamla strukturer, och ibland måste förstås lagstiftningen uppdateras. Och ibland måste de nya affärsstrukturerna förstå lagstiftningen som finns.”

Foto: NYC Aladdin Puzzle by Eli Duke @ Flickr CC BY-SA 2.0

Leave a Reply