Omvärldspussel #6: Vinnväxt, globala värdekedjor, tillit i plattformar och delningsekonomin, hälsoinnovation i Storbritannien och innovationspriser

By 19 augusti, 2016 Omvärldspussel No Comments

Här i vårt omvärldspussel har vi samlat några godbitar som vi fastnat för på sistone och som vi vill dela med oss av till flera. Vi vill gärna ha dina reflektioner. Tipsa oss gärna också om sånt du tycker att vi borde fånga upp!

1. Effektanalys av Vinnväxtprogrammet

Företaget Kontigo har gjort en effektanalys av innovationsmyndigheten Vinnovas Vinnväxtprogram utifrån de 12 initiativ i regioner i Sverige som drog igång mellan 2003 och 2008. Slutsatserna är bland annat att ”initiativen har tagit betydande steg i utvecklingen som innovationsmiljöer som är internationellt konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara”. Man finner att Vinnväxt har bidragit till att förankra Triple Helix-modellen som arbetssätt i regionerna, med tätare relationer mellan aktörerna i näringsliv, akademi och politik som följd. Kontigo ser också exempel på att Vinnväxt lett till att regionernas syn på sin förmåga till innovation och resiliens vid strukturomvandlingar stärkts. I rapporten konstateras även att … ”regioner utan initiativ anser att Vinnväxt påverkat dem positivt i form av att de blivit sporrade i sitt innovationsarbete och fått ta del av aktiviteter och resultat från Vinnväxt”.

2. Slutrapport i  Tillväxtanalys regeringsuppdrag ”Sverige i globala värdekedjor”

Myndigheten Tillväxtanalys har under ett antal år analyserat vad utvecklingen mot alltmer globala värdekedjor innebär för näringslivet i Sverige. De har nu sammanfattat sina slutsatser i rapporten Sverige i en sammanlänkad värld – slutrapport från uppdraget Sverige i globala värdekedjor (Rapport 2016:05). Vi noterar bland annat att Tillväxtanalys betonar att företagsdynamik och värdeskapande idag sker på andra sätt än när det svenska industriella undret byggdes upp, och närings- och innovationspolitiken behöver ta hänsyn till denna nya verklighet:

Även om de globala värdekedjorna återfinns i olika styrdokument cirkulerar ibland gamla föreställningar om att tillväxtpolitiken, exempelvis, måste bygga på förutsättningar där småföretag blir nästa storföretag eller nästa stora exportör. Detta bygger på antagandet om att det finns en naturlig livscykel där små företag utvecklas till nästa Volvo, föreställningen om ett företag som börjar som litet och sedan utvecklas till en industri är seglivad. Nackdelarna med detta perspektiv är att politiken lätt ställer fel frågor. Till exempel är kanske talet om ”industrinationen” en nostalgisk idé och som snarare skymmer insikten av de stora förändringar som skett i den globala näringslivsdynamiken. Med ett värdekedjeperspektiv ser man däremot att tre individer på tre kontinenter snabbt kan bestämma sig att starta ett företag, sälja en programvara och sedan bli uppköpta, försvinna in i ett större företag eller in i ett nytt globalt projekt.

Näringspolitiken behöver göra sig av med gamla föreställningar om att målet är att få alla företag att växa och bli stora. Våra analyser visar på behov av samspel mellan stora och små, och mellan företag i olika länder, för att skapa konkurrenskraft.

3. Affärsidé: att mäta tillit

I diskussionen kring kollaborativ ekonomi eller delningsekonomi bukar man prata om tillit som en valuta. Den snabba utvecklingen av digitala plattformar eller marknadsplatser driver på behovet av att ”kodifiera tillit” genom att på olika sätt verifiera att vi är de vi säger oss vara och att vi är pålitliga. Den spanska start-upen Traity utvecklar lösningar för precis detta behov – läs mer om dem här i en artikel från Financial Review.

4. Plattformar som driver lärande

På temat delningsekonomi och plattformar har vi också fastnat för en artikel på Medium av italienska Simone Cicero om hur plattformar kan möta tillväxtutmaningar och skapa utvecklingsmöjligheter genom att involvera sina användare.

”…nurturing a learning process that serves the ecosystem is also the best way to respond to growth challenges. Such a learning context would indeed ensure that the peers that are part of the larger pool of contributors (typically a larger group than founders and employees), can constantly improve their performances thanks to the platform and ultimately challenge themselves towards new and ambitious objectives that, at the same time, stretch the platform edges towards higher value and new opportunities.”

5. Kan AirBnB förnya glesbygden? 

Delningstjänsten AirBnB:s nyligen lanserade designstudio Samara utforskar ”nya attityder till tillit och delande”. Första projektet handlar om att utveckla utflyttningsorter på den japanska landsbygden. Tanken är att bygga en ”bygdegård”, där turister kan bo och samtidigt anlita bygdens invånare som guider, översättare etc. Projektet har mött stort internationellt intresse, och kan vara värt att hålla ögonen på för dig som jobbar med turism och glesbygdsutveckling! Läs mer om Samara och projektet i japanska Yoshino i artikeln från Fast Company här.

6. People powered health – att involvera människor i att utveckla vården 

Från Storbritannien hämtar vi två intressanta publikationer om innovation i hälso- och sjukvården.

Den första är en samling med essäer av talarna vid en konferens i regi av den brittiska innovationsstiftelsen Nesta tidigare i år på temat ”hur digital och social innovation kan bidra till bättre utfall”: The future of people powered health. Den andra kommer från den anrika brittiska stiftelsen Guy’s & St Thomas’ Charity, och är en guide till involverande utvecklingsprocesser i innovation i hälso- och sjukvård.

7. Nominera till SKLs och VINNOVAs innovationspris!

SKL och VINNOVA vill uppmärksamma offentliga aktörer som skapat goda förutsättningar för innovation och gjort skillnad genom ett nyinstiftat innovationspris. Ambitionen är att medverka till att öka spridningen av framgångsrika innovativa lösningar och praktiker som redan finns.

Du kan nominera delar eller hela verksamheter inom kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Innovationen ska:

  • ge påvisad effekt för medborgare och/eller verksamheten
  • ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser

Senaste dag för nominering är 29 augusti. Nomineringsformuläret hittar du här.

8. Sök Stockholms stads innovationsstipendium!

För dig som bor, arbetar eller studierar i Stockholm och har en innovativ lösning som du vill utveckla, finns möjligheten att söka för att vara med och dela på 630 000 kronor. Staden efterfrågar lösningar inom Tech, Miljöteknik, Kulturella & kreativa näringar, Vardagsprodukter, Besöksnäring och Life science. Läs mer här! 

I kalendern

22-23 augusti deltar Åsa i Livsplats Sverige Initiativforum för samhälle & hälsa i Varberg. Det är ett ett årligt policyforum inom det förebyggande hälsoområdet i arrangemang av Region Halland och Varbergs kommun.

29 augusti talar professor Amar Bhidé på Esbri i Stockholm om Innovation in health care – Lessons from the Venturesome Economy.

31 augusti kommer Sara att lyssna på Sandviks koncernchef Björn Rosengren om Sandviks innovationsarbete och framtidstankar vid frukostmöte på IVA.

1 september arrangerar ShareMusic & Performing Arts (där Sara är styrelseledamot) Jämlik scen – NU i Stockholm, en temadag om utmaningar och möjligheter när det gäller konstnärlig utveckling, arbete, delaktighet och demokrati.

4-6 september deltar Sara i Sthlm Tech Fest + Solutions.

8-9 september samlas Europas experter på Crowdlösningar till Crowd Dialog Europe i samverkan med EU-kommissionen. Åsa ingår i den svenska delegationen.

15 september medverkar Åsa i ett seminarium i Lund om framtidens kollektiva transporter och delningsekonomin i arrangemang av Trivector.

15-16 september går Third International Workshop on the Sharing Economy av stapeln. Vi har inte möjlighet att delta, men bevakar på avstånd.

21 september modererar vi SKLs och Vinnovas innovationsdag i Stockholm om det nya innovativa offentliga Sverige.

Just nu läser vi

Democracy Reinvented: Participatory Budgeting and Civic Innovation in America (Innovative Governance in the 21st Century) om medborgarbudgetar, dess ursprung och praktik. Boken sätter bland annat in medborgarbudgeten i ett bredare sammanhang av teknisk och organisatorisk innovation för ökad medborgarinvolvering i politik och förvaltning. Jämte den amerikanska versionen läser vi SKLs publikation om medborgarbudget i Sverige, Europa och världen

Förresten…

… var det mycket inspirerande att delta i Sthlm Techs månadsmeetup för augusti, som hade temat Impact investing. Med panelen från  Impact Invest ScandinaviaNorrsken FoundationZennström Philanthropies och Impact Hub Stockholm på scen fick en sal full av fullfjädrade och aspirerande tech-entreprenörer en rejäl dos av insikten om att framtidens affärsmöjligheter ligger i att lösa samhällsutmaningar. Och alla imponerades och inspirerades av pitchen för Ari.farm, som på ett genialiskt sätt kombinerar samhällsnytta med crowdtänkande och gamification för det som de kallar Crowdfarming – lite som Farmville, fast med riktiga getter i Somalia som ger jobb och värdeskapande.

Leave a Reply