Här i vårt omvärldspussel har vi samlat några godbitar som vi fastnat för på sistone och som vi vill dela med oss av till flera. Vi vill gärna ha dina reflektioner. Tipsa oss gärna också om sånt du tycker att vi borde fånga upp!

1.  Förändra regler om bostadstillägg så seniorer lättare kan hyra ut rum

I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet uppmanar Ann Edberg, vd för Ett tak två generationer bostadsministern att för att underlätta för äldre med bostadstillägg att hyra ut en dela v sin bostad.  Ett tak två generationer är en bostadstjänst som vi tillsammans med Ann tagit initiativ till som bygger på att om att matcha seniorer med ledigt utrymme i sin bostad och studenter med bostadsbehov för individanpassat och tryggt inneboende under hela boenderesan.

2.  R9 – En accelerator i Nya Zeelands statsförvaltning

I Nya Zeeland bjuder statsförvaltningen in externa innovatörer från alla delar av samhället för att skapa bättre offentliga tjänster. Inledningsvis sätts team av människor från olika kunskaps- och verksamhetsområden samman inför ansökningsprocessen. De utvalda teamen arbetar sedan i ett 3-månaders program med att utveckla nya lösningar för offentliga tjänster som bättre motsvarar användarnas behov. Namnet R9 kommer av att acceleratorn är ett initiativ inom ”Result 9 Better for Business” i den nyzeeländska regeringens program för utveckling av den statliga förvaltningen Better Public Services.

Läs mer om R9 Accelarator här!

3. Nationell medborgarbudgetering i Portugal

Medborgarbudgetering blir alltmer populärt. Online-magasinet Shareable, skriver i en intressant artikel om att Portugal blir det första landet i världen att lansera ett program för landsomfattande medborgarbudget genom Orçamento Participativo Portugal. Medborgare kan börja lämna in sina förslag mellan 9 januari och 21 april 2017. I princip handlar medborgarbudget om att människor lämnar in förslag till vad en andel av den offentliga budgeten ska spenderas på och därefter röstar på de bästa förslagen. Världens över 1500 program har hittills handlat om städer och regioner. Portugal nya nationella satsning  handlar inte om så stora belopp – 3 miljoner Euro. Det kan jämföras världens största i Paris med 100 miljoner, men ett viktigt syfte i Portugal att involvera människor i det politiska samtalet och ge en bättre bild av vad de behöver och vill ha. Mer än fyrtio event kommer att organiseras i Portugal under året för att presentera och diskutera förslag.

4. Poddavsnitt om impact investing med Ruth Brännvall

Forskningsinstitutet SP, eller numera RISE (sedan januari 2017 har SP, Swedish ICT och Innventia gått samman), har en podd om innovation som heter Spinnovation. I det senaste avsnittet berättar Ruth Brännwall som är VD och grundare av Impact Invest Scandinavia om impact investment som ett verktyg att driva innovation. Impact investment handlar om att investera för att åstadkomma avkastning i form av positiva samhällseffekter, d v s förändra samhället eller miljön till det bättre. Ett avsnitt väl vårt att lyssna på. Du hittar det på denna länk.

5. Inflytt  i Norrsken House

I höstas kom nyheten att stiftelsen Norrsken, instiftad av Klarna-grundaren Niklas Adalberth, skulle öppna Europas största hubb för samhällsentreprenörer i centrala Stockholm. I mitten av januari gick flyttlasset in till Norrsken House i Spårvagnshallarna mitt i Stockholm. Norrsken House inrymmer 2400 kvadratmeter, 200 samhällsentreprenörer och cirka 80 start-ups i en  co-working space för samhällsentreprenörer. Bland entreprenörerna på plats finns Ett tak två generationer, som vi nämnt under första punkten ovan. Där finns också en massa spännande företag och initiativ som gör insatser för att förändra världen till det bättre som bl a Just Arrived, Welcome App, och Radicle. Ett tips är att gå dit och ta en kaffe i caféet för spännande möten!

 

I kalendern

 26 januari VINNOVAs innovationsdag, som bland annat berör regeringens samverkansprogram
8-9 februari Reglabs årskonferens i Gävle med fokus på framtiden med sikte på 2050
 13 februari  The Nordic Impact Investing Day arrangerad av Impact Invest Scandinavia
15 februari Åsa talar på lunchsem Har vi beredskap för en digital samhällsomvandling? IQ Samhällsbyggnad
31 mars Slutbetänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin lämnas till regeringen

 

Just nu läser vi

Democracy Reinvented: Participatory Budgeting and Civic Innovation in America (Innovative Governance in the 21st Century) om medborgarbudgetar, dess ursprung och praktik. Boken sätter bland annat in medborgarbudgeten i ett bredare sammanhang av teknisk och organisatorisk innovation för ökad medborgarinvolvering i politik och förvaltning. Jämte den amerikanska versionen läser vi SKLs publikation från 2012 om medborgarbudget i Sverige, Europa och världen

Förresten…

… var det mycket spännande att delta (Åsa var där) på en workshop i veckan om en framtida kulturarvsinkubator arrangerad av Riksutställningar, Riksantikvarieämbetet, Science Park Gotland och Uppsala Universitet. Det blir intressant att följa fortsatt utveckling kring detta!

Leave a Reply