Urval av utförda uppdrag och egna initiativ


Föreläsningar & Workshops

– Innovation och kollaborativ ekonomi, Ashoka Scandinavia

– Innovationer, cirkulär ekonomi, kollaborativ ekonomi – vad är det?, Campus Varberg

– Livet i framtidens stad, Institutet för högre totalförsvarsutbildning, Försvarshögskolan

– Framtidens smarta samhälle – för vem? av vem? vem definierar framtiden?, Nätverket Framtidens smarta samhälle, Dataföreningen

– Swedish preconditions: the Swedish National Innovation Strategy, Region Kronoberg i Bryssel

– En sköldpadda, tre låtor & en god affär – om transformation av organisationer och samhällslösningar, Tankesmedjan för transformativa lösningar vid Konkurrensverket

– Framtidens jobb, Nätverket för globala trender

– Kollaborativ ekonomi – buzzword eller revolution?,  Science Park Gotland

– Kollaborativ ekonomi – ett framväxande område som förnyar den kooperativa rörelsen?, Coompanion

– Innovation i offentlig verksamhet, Linköpings kommun

– Innovationsupphandling – vad, varför, hur?, Munktell Science Park

– Innovationstävlingar, Vinnova

– Ännu mer innovation i Västernorrland, Västernorrlands län

– Swedish Innovation Policy in an International Context, IVA vid CELAP, Shanghai och Stockholm

– Co-creating the future – Perspectives on strategy and management of change based on experiences from the Swedish Innovation Strategy, Företagsekonomiska Institutet

Egna initiativ

Ett tak två generationer, en innovationsprocess för intergenerationsboende där unga och äldre delar bostad med flervärden. Tillsammans med Usify och Amberan.

#AlmeDela, en möteplats för aktiviteter under Almedalsveckan 2015 som uppmärksammade kollaborativ ekonomi genom att komplettera och samla kring praktik och görande.

Innovationstävlingar, ett nätverk för personer och organisationer som vill öka kompetensen kring, insikt om och efterfrågan på innovationstävlingar. Initiativ tillsammans med Sqore.

Folklabbet, ett initiativ som samlade människor kring att lösa samhällsutmaningar genom designmetoder som sätter människan i centrum. Tillsammans med Johan Axell, Ulrika Lundin, Max Lauritzen, Mattias Axell, Marcus Lind, Emma Victoria Nilsson och Jonas ”Joney” Eriksson

Föreläsningar & Workshops

– Reflektioner kring betydelsen av den nationella innovationsstrategin och FoI-propositionen för arbetet vid lärosätenas samverkansfunktioner, Karlstads universitet

– Workshop Innovation Procurement – what, why, how?, Digital Health Days och Innovation in Action i samarbete med Innovation Academy

– Forskningspolitik och forskningsfinansiering i Sverige och internationellt, Forskningsledarprogram Halmstad Högskola 

Processtöd

– Stöd i arbete med Strategiskt innovationsområde “Tjänsteinnovation”, Almega & Teknikföretagen

– Stöd i arbete med Strategiskt innovationsområde “People Powered Future” SVID

– Stöd i som följeforskare till Vinnväxt-initiativet ’’Smart Housing Småland”

Moderering och facilitering

– Dialogmöte om innovationsupphandling, Näringsdepartementet

– Årskonferens Innovation by Collaboration, SNITTS

– Seminarium – social finansiering i Almedalen, Mötesplats Social Innovation

– Seminarium – demokratiutveckling genom tjänstedesign i Almedalen, SVID

– Innovationsdag 2014, Region Dalarna

– Framtidsinriktat styrgruppsmöte med IT-minister Mehmet Kaplan, Bredbandsforum

– SKL:s Innovationsdag 2015, SKL

– Exportdialog, SWEDAC

Expertuppdrag

– Extern utvärderare, Vinnova

– Författare, ABC i Kollaborativ Ekonomi, Mötesplats Social Innovation

– Deltagare i projektgruppen i förstudie Leading Innovation, KTH

– Strategisk rådgivning, SISP

– Expert i studie av uppföljning och utvärdering upp forskningspolitikens effekter och forskningens villkor, DAMVAD för IVA

– Bokkapitel “Den tysta revolutionen” i Håll gränsen! FORES

– Omvärlds- och policybevakning, Mötesplats Social Innovation

 

 

 

 

"Sara och Åsa har ett stort kunnande och engagemang kring innovation, samhälle och politik.
De levererar alltid på högsta nivå"

− Lisa Renander, projektledare, IVA Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien

"ModigMinoz erbjuder ett nytt sätt att jobba som fungerar som bränsleinjektion i utvecklingsprocesser och ger liv i nya tankebanor"

− Patrik Sandgren, Bredbandsforum

"För oss är ModigMinoz en källa till senaste nytt inom innovation. De levererar knivskarp omvärldsbevakning, trendspaning och levererar spot on föreläsningar som både inspirerar och engagerar till förändring och utveckling"

− Louise Wallmander, projektkoordinator, Alexanderssoninstitutet

"Hej Sara! Jag är tacksam för din insats inom området forskningspolitik och forskningsfinansiering och imponerad av din förmåga att utveckla och presentera ett material om ett område där det saknades det underlag jag behövde."

− Per Svensson, Universitetslektor Technology Management and Economics, Chalmers