Nyligen publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten Innovationslabb för samhällsutveckling. Denna rapport innehåller ett antal exempel på en framväxade skara av innovationslabb runtom i världen. Från ModigMinoz har vi haft uppdrag att ta fram dessa exempel för SKLs räkning. I förordet till rapporten beskrivs innehållet bl a såhär:

I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhällsutmaningarna blir mer komplexa, kraven och förväntningarna ökar och budgetar pressas. Ett uttryck för denna utveckling är bildandet av innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer inom regeringskanslier, städer och regioner. Dessa labb har en tydlig experimenterande ansats, man prövar sig fram i liten skala, utvärderar och bygger vidare. Uppdragen spänner ofta över ansvars- eller organisationsgränser och kräver samarbete mellan olika parter, såväl offentliga, privata som det civila samhället.

De exempel på innovationslabb som finns med i rapporten är:
  • MindLab, Danmark
  • 27e regionen, Frankrike
  • MaRS Solutions Lab, Kanada
  • UK Policy Lab, Storbritannien
  • Innovation Delivery Teams (iTeams), USA, Israel
  • Behavioural Insights Team (Nudge Unit), Storbritannien
  • UNICEF Innovation, Förenta nationerna
  • EU Policy Lab, EU-kommissionen
Om du är i Visby under Almedalsveckan har du möjlighet att delta på ett seminarium om innovationslabb, med rubriken ”Varför ska alla plötsligt ”labba”? Om framväxten av labbmiljöer för samhällsutveckling.”

Leave a Reply