Vad väntar 2017?

Ett nytt år är här, och det känns lite som om ett vitt ark ligger framför oss och väntar på att fyllas med linjer, färger och former. Paletten är dock till stor del formad av det turbulenta år som ligger bakom oss. 2016 innebar många oväntade  händelser på det världspolitiska planet. En hel del händelser kunde förvisso ha förutsetts, men kognitiva låsningar i såväl styrande strukturer som på individuella plan satte käppar i hjulet för klarsynthet. 

Vad väntar då 2017?

Den brittiska innovationsstiftelsen Nesta presenterar sedan ett antal år 10 förutsägelser för året som kommer. I deras spåkula för 2017 noterar jag bland annat att

  • Livslångt lärande blir en politisk topprioritering. Även om larmen om att automatiseringen skulle leda till en utradering av arbetstillfällen på kort sikt är överdrivna, som bland annat tankesmedjan Fores menar, medför den teknologiska utvecklingen att betydelsen av utbildning och kompetensutveckling under hela livet ökar.
  • ”Kollaborativ problemlösning” är det nya svarta för grundskola och gymnasium, nu när digital färdighetsträning som kodning, webbside- och appbyggande blivit allt mer självklart i utbildningen (även om mycket återstår att göra tänker jag). Och det är också en av de komplexa förmågor som kommer att ta lång tid att automatisera. Under 2017 presenteras resultatet av den första PISA-undersökningen av elevernas förmåga till kollaborativ problemlösning – vilka effekter kommer den att få på skoldebatten?
  • Blockkedjan hjälper oss att ta kontrollen över våra personliga data. Bland de många möjliga disruptiva effekter som blockkedjetekniken ger potential för (som bland annat Entreprenörskapsforum beskrivit i en rapport) ligger möjligheten att ta tillbaka en del av den kontroll över våra personliga data som internets centraliserade jättar idag bygger sina affärer på. Sedan några år växer det dels fram lösningar för elektroniska identiteter som är byggda på blockkedjan, dels affärsmodeller där leverantörer och användare av tjänster eller varor kopplas ihop direkt utan mellanhänder genom blockkedjebaserade transaktioner. Nesta spår att 2017 blir året då dessa typer av lösningar får genomslag på bred front.
  • Automatiseringen av beslut genom självlärande algoritmer riskerar att få en backlash. Inbyggda bias kan bli självförstärkande, och transparensen i beslutsmekanismerna är långt ifrån tillfredsställande. Diskussionen om falska nyheter är bara ett av flera spår som riskerar att undergräva förtroendet för algoritmer som beslutsfattare, och öppna för en uppvärdering av algoritmfria tjänster, där beslut fattas av människor, inte maskiner. (Även Reuters Institute for the Study of Journalism vid Oxford University är för övrigt inne på att 2017 kan komma att bli ett år då vi vill se bättre transparens och ansvar i samband med algoritmbaserade beslut, i sina förutsägelser för journalistik, media och teknik 2017.)

För ModigMinozs del förutser vi att 2017 års verksamhet i stor utsträckning kommer att präglas av frågor om delningsekonomi, innovationsledning och samhällsbyggnad, inte minst med fokus på boende i olika varianter. Innovation för hållbar samhällsutveckling är även i fortsättningen vårt mål, och vi vill fortsätta att verka som praktiska visionärer för nya modeller för samhälls- och affärsutveckling.

Har du sett några intressanta spaningar för året som kommer? Dela gärna med dig till oss i kommentarerna! 

 

 

2 Comments

Leave a Reply