Vi utvecklar ett program för innovationsledning

I gårdagens inlägg nämnde jag projekten Idésluss Icare4Fyrbodal och Utveckling av Innovationsledningsprogram. Idag vill jag berätta lite mer om det senare projektet.

Under 2017 jobbar jag tillsammans med personer från RISE, Swerea IVF, KTH, Linköpings universitet och Uddevalla kommun (som projektkoordinator för Idéslussprojektet) med att ta fram koncept för ett Innovationsledningsprogram som kan erbjudas små och medelstora företag respektive offentliga verksamheter.

Intresset för innovationsledning – dvs att systematiskt arbeta med ledning och organisering av det kontinuerliga innovationsarbetet i en organisation – har ökat kraftigt under de senaste åren. Utbudet av kommersiella affärstjänster ökar liksom intresset från EU i form av bland annat European Enterprise Networks insatser. En yrkesförening för innovationsledare har bildats, det pågår ett internationellt standardiseringsarbete och aktörer inom innovationsstödssystemet som Vinnova, SKL, SISP, RISE m fl tar initiativ inom området. Vår ambition är att hitta de luckor som finns i existerande initiativ och erbjudanden, och utforma ett program som kan vara komplement eller skapa synergier mellan pågående insatser.

I utformningen av konceptet jobbar vi därför såväl med användarna – i form av kommuner respektive små och medelstora företag – som med en referensgrupp, där flera av de som idag gör insatser inom området deltar.

Idag genomförde jag, tillsammans med Anders Wikström från RISÈ ICT och Magnus Karlsson från bl a KTH, en första workshop i projektet tillsammans med medarbetare från social- och omsorgsförvaltningarna i Uddevalla, Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Vi jobbade bland annat med att identifiera styrkor och hinder för att lyfta innovationsledningsarbetet till nästa nivå, med en ökad förmåga till att ta ett strategiskt perspektiv och ett systemperspektiv på prioriteringar och förutsättningar för innovationsarbetet.

En av de reflektioner som jag tar med mig från dagen är bekräftan av en tanke om det där med att ”införa” eller ”bygga” ett innovationsledningssystem som jag burit en lång tid: mer än ett ”införande”, så handlar det om att skapa medvetenhet om de faktorer som utgör systemet, och om att organisationen blir medveten om sina befintliga styrkor respektive utvecklingsbehov i förhållande till dessa faktorer. Mer av ”odla” än ”installera” liksom. Jag tar också med mig vikten av att jobba med en portfölj av innovationsprocesser, där framgångsexempel som omsatts i faktisk nytta på kort sikt tjänar som inspiration och bränsle för att orka med mer komplexa och långsiktiga processer.

Det här är det tjugoförsta blogginlägget i vår #blogg100 2017

Leave a Reply